จำหน่ายและบริการหลังการขาย เครื่องจักรบรรจุซองและเครื่องจักรเบเกอรี่ทุกชนิด

บริษัท กิตินอร์ด จำกัด
18/3 ซอยลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา
เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310
โทร. 662 0855543
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 66 81 9045733
อีเมล ouychaik@gmail.com


Kitinord Co.,Ltd.
18/3 Soi Ladprao 110 Plabpla
Whangthonglang Bangkok 10310
Thailand
Tel. 662-0855543
Mobile: 66 81 9045733
email : ouychaik@gmail.com

 

 


บริษัท กิตินอร์ด จำกัด 18/3 ซอยลาดพร้าว 110 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02 0855543
อีเมล์ ouychaik@gmail.com

Kitinord Co.,Ltd. 18/3 Soi Ladprao 110 Plabpla Whangthonglang Bangkok 10310 Thailand Tel. 02 0855543
Email: ouychaik@gmail.com