เครื่องเเพ็คแนวตั้ง

Vertical Form Fill Seal Wrapper

 

เครื่องแพ็คแนวตั้ง

เครื่องแพ็คประเภทนี้เหมาะกับสินค้าที่เป็น ผง เม็ด สินค้าที่บรรจุหลายชิ้นในหนึ่งซอง 

เช่นถั่ว คุ๊กกี้ ขนมขบเคี้ยว แป้ง ลูกกวาด โดยปกติแล้วเครื่องพวกนี้ จะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ ๆ คือ

ส่วนที่เป็นตัวควบคุมปริมาณของสินค้าซึ่งจะขึ้นกับ ประเภทของสินค้านั้ กับอีกส่วนหนึ่งคือตัวแพ็ค

ซึ่งจะขึ้นอยู่กับชนิดของซองและความเร็วที่ต้องการ

 

Visitors: 13,576